Onze expertise

100% van de groente gebruikt, geen verspilling

Samenwerking, waar vanRijsingengreen zich altijd en overal sterk voor maakt, moet volgens ons met name gericht zijn op innovatie in de breedste zin van het woord. Innovatie van ideeën, denkpatronen, producten, diensten, systemen, technieken en processen. Daarbij moet het niet alleen gaan om nieuwer en beter, maar ook om milieuvriendelijker en energiezuiniger en dus om duurzamer.

Duurzaamheid is volgens ons een absolute must om blijvend succesvol te kunnen zijn. Ook op dit gebied speelt de groep een voortrekkersrol. Zo werkt zij bij voorkeur samen met partners in de eigen regio (minder transport en dus minder energieverbruik en minder milieuvervuiling), produceert zij veel van haar producten onder Milieukeur en ontwikkelt zij uit verschillende nevenstromen nieuwe, commercieel interessante producten. Vooruit kijken is niet alleen van ecologisch, maar ook van economisch belang. vanRijsingengreen is zich daar terdege van bewust en werkt daarom continue, samen met haar partners, aan meer duurzaamheid.

infographic.jpg

Plant based product innovation

Food from Food

Het project Food from Food stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen. Food from Food is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op financieel als praktisch gebied. Ben je op zoek naar nieuwe product ideeën? Wil je meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Test jouw product en proces in één van onze faciliteiten, vergroot jouw markt tot over de landsgrenzen en maak gebruik van het fonds dat Food from Food biedt. 

Food from Food is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkings -programma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. vanRijsingengreen wil binnen Food From Food haar ervaring op het gebied van plantaardige verwaarding 'de wortelcase' delen  met potentiele partners. 

www.foodfromfood.eu

Partners van Food form Food

  • Food Tech Brainport
  • Bodec BV
  • vanRijsingengreen
  • Fi&S
  • HAS Hogeschool
  • Brightlabs
menu
sluiten