Overslaan en naar de inhoud gaan
Zonsopkomst veld

Samenwerken met de natuur

Al vanaf onze oorsprong weten wij samen met telers hun producten bij de juiste klanten te krijgen. Daarvoor gaan wij de verbinding aan met andere schakels in de keten. Maar ook met kennisinstituten en buitenstaanders; allemaal met als doel om te blijven ontwikkelen en om constant te verbeteren. Samen werken we aan een betere toekomst. Waarin het van elkaar leren en het ‘samen iedere dag een beetje beter doen’ centraal staan.

Onze producten vinden altijd hun oorsprong in de natuur. In de bodem ontkiemt het product dat wij aan onze klanten leveren. Daarvoor hebben we de natuur hard nodig; we zijn afhankelijk van de regen en de zon om het product optimaal te laten groeien. De natuur bepaalt ons resultaat.

Belangrijker nog; de natuur inspireert ons! Net als in de natuur accepteren wij geen verspilling. Ons doel is om zoveel mogelijk van de groenten die we van het land halen bij onze klanten te krijgen. Daar zijn we de afgelopen jaren steeds verder in gegaan. 

Om onszelf te blijven ontwikkelen, gaan wij graag de verbinding aan met andere bedrijven en kennisinstituten. Samen werken aan een betere toekomst. Waarin het van elkaar leren en het ‘samen iedere dag een beetje beter doen’ centraal staan. Daarom zijn we blij dat we vertegenwoordigd zijn en deelnemen in een aantal overkoepelende initiatieven met medestanders in de voedseltransitie.