Overslaan en naar de inhoud gaan
Veld zonsopkomst

Duurzaamheid

Wij gaan op expeditie

In een wereld die snel verandert, staat de huidige voedselketen onder enorme druk. Het wordt steeds duidelijker dat er verandering nodig is, en belangrijker nog, dat het mogelijk is. Met onze groenten en groente ingrediënten kunnen we een positieve rol spelen in de transformatie van de landbouw- en voedselsector.

Wij willen bijdragen aan de vitaliteit van mens & aarde door onze relatie tot de natuur te versterken en de natuur te laten floreren.

We hebben drie routes bepaald om bij te dragen aan ons grote doel: een vitale bodem, vitale processen en vitale relaties. Op elk van deze fronten staan we voor de uitdaging om vooruitgang te boeken. Om dit te realiseren, verdiepen we ons in innovatieve landbouwsystemen, duurzame productieprocessen, en bovenal, stellen we het talent van mensen centraal. Maar hier stopt het niet; we kunnen dit niet alleen. We zien iedereen als een cruciale schakel om gezamenlijk tot succes te komen, waarbij we profiteren van de diverse kennis, ervaring en vaardigheden die zowel binnen als buiten onze organisatie voorhanden zijn. Samen gaan we de uitdaging aan om niet alleen te groeien als organisatie, maar ook om een positieve en duurzame stempel op de wereld te drukken. Doe met ons mee op deze opwindende reis!

 

wortelen

Het verduurzamen van de teelt

Wij zien het verbeteren van de vitaliteit van de bodem als een van onze bijdragen aan een beter klimaat. Door op een andere manier samen te werken met de natuur, willen we onze impact op de bodem verkleinen en uiteindelijk een positieve impact achter laten. Dat kan door het inzetten van vitalere teelrotaties, door bij de keuzes van zaden en gewassoorten verder te kijken dan alleen de nabije toekomst, maar vooral te handelen voor het verbeteren van de bodem op lange termijn. In een betere samenhang met de natuur; waarin we streven naar betere biodiversiteit en met meer respect voor de bodemstructuur door mildere oogsttechnieken. Daardoor kunnen we een stap verder gaan; het telen van gezondere groente producten voor mens én aarde.

Lees hier hoe wij dat doen
Verwerking wortelen

Ons vitale proces waarbij we niets verspillen

Het werken met natuurproducten betekent dat we afhankelijk zijn van de onvoorspelbaarheid van de natuur. Door wisselende invloeden is het eindproduct dat we oogsten, niet altijd exact wat we van tevoren verwachten. Onze processen zijn zo op elkaar afgestemd dat we toch zoveel mogelijk van onze grondstof (de groenten) weten te verwerken tot een waardevol product voor de juiste klant. Doordat wij diverse markten leveren, gaan we verspilling tegen en vinden we altijd een afzet voor de producten die van het land afkomen.

Al onze producten
beeld

Vitale relaties

We staan aan het begin van een uitdagende expeditie, een reis waarin succes alleen mogelijk is als we samenwerken. We hebben alle ervaring, creativiteit en ondernemingszin in ons bedrijf en de hele keten nodig. Dat kunnen we alleen bereiken door samen op pad te gaan, met een open blik en een gezonde dosis reislust! Laten we samen bouwen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Ga met ons mee!

Op naar een klimaat positieve organisatie in 2035

Wij hebben ons ambitieuze doel gesteld om in 2035 een klimaatpositieve organisatie te worden, en hiervoor hebben we de 'Expeditie VanRijsingen' gelanceerd. Deze expeditie volgt 8 duurzame doelen die de kern vormen van onze reis, waarbij we de 3 routes van de expeditie verder uitwerken en opvolgen. Voor elk doel hebben we specifieke doelstellingen geformuleerd die we willen bereiken, en we zullen projecten initiëren om deze doelen te verwezenlijken.

Duurzame doelen
Duurzame doelen 2