Overslaan en naar de inhoud gaan
Zonsopkomst veld

Ons manifest

De voedselproductie en -consumptie in onze samenleving is niet toekomstbestendig. De bodem raakt uitgeput, zeeën vervuild en de lucht en de biodiversiteit holt achteruit. We creëren onnodig afval en eten te veel bewerkt voedsel. De invloed op onze gezondheid en leefomgeving is groot. De ene na de andere crisis doemt op: de klimaatcrisis, de gezondheidscrisis, oorlog, energiecrisis en een economische crisis. Ons systeem loopt vast. Het moet echt anders!

Wij begrijpen als maatschappij steeds beter dat alles elkaar beïnvloedt, dat alles samenhangt. Maar we verzaken als het gaat om het werkelijk oplossen van onze problemen. We zijn voor 95% van onze voeding afhankelijk van de bodem. Als we zo doorgaan is de bodem over 50 jaar uitgeput. Wij moeten nu ingrijpen om de voedselzekerheid van de generaties na ons te garanderen.

Er is een fundamentele verandering van ons landbouw- en voedselsysteem nodig. Het begint bij onze verhouding tot de natuur. We proberen de natuur te overheersen en te manipuleren. We moeten (weer) samenwerken met de natuur. En onze eigen plek in de natuur weer innemen.

Veld zonsopkomst

We beginnen bij een vitale bodem

Eén ding weten we zeker: onze bijdrage begint bij de vitaliteit van de bodem. De gangbare landbouw vraagt meer van de bodem dan zij teruggeeft. In het huidige systeem ligt de focus vooral op prijs per kilo en opbrengst per hectare. Dat moet anders, met meer respect voor de natuur en de voedselvoorziening van de generaties na ons. Waarbij het zelfherstellend vermogen van de bodem en van de mens centraal komt te staan.

Wij gaan ons hard maken voor 10.000 ha regeneratieve landbouw in 2035. Door stap voor stap te werken aan vitalere teeltrotatie, optimale keuze van zaden en gewassoorten, natuurvriendelijkere technieken voor gewasbescherming, meer biodiversiteit en mildere oogsttechnieken met respect voor de bodemstructuur en het bodemleven.

Telers hebben een sleutelrol. Samen met onze telersvereniging zullen wij alles doen wat nodig is om de noodzakelijke transitie van onze telers mogelijk te maken. De transitie moet voor telers betaalbaar, haalbaar en veilig zijn.

Verwerking wortelen

We verspillen niets en gaan voor vitale processen

Geïnspireerd door de natuur accepteren wij geen verspilling. In de breedste zin van het woord: het talent van onze mensen, grondstoffen, productiemiddelen, tijd en geld.

Maar onze ambitie gaat verder; wij gaan voor een klimaat positieve organisatie in 2035. Stap voor stap gaan we over op 100% duurzame energie. Investeren we in duurzame technologie in teelt, oogst, transport en productie. En verminderen we onze transport kilometers en kiezen we voor duurzamere verpakkingen.

Sojaboon in hand

We gaan voor vitale relaties

Om ons voedsel en voedselsysteem echt te veranderen, moeten we samen op reis. Met partners die ook geloven in een zo kort mogelijke keten, in het eerlijk en transparant verdelen van opbrengsten en risico’s in die keten. Die bereid zijn bestaande werkwijzen en businessmodellen ter discussie te stellen. Nieuwsgierig, ambitieus en gedreven. Die durven én doen. Net als wij.

Maar de belangrijkste relatie is die met ons zelf en met de mensen waarmee we samenwerken. Binnen onze organisatie creëren we samen een veilige en inspirerende ruimte waar iedereen zichzelf kan zijn. Een plek waar mensen elkaar steunen en aanmoedigen om te werken vanuit ieders talent. Zodat iedereen het beste van zichzelf geeft. En wij elke dag, samen slimmer, effectiever en duurzamer worden.

Wortelveld zonsopkomst

Wij gaan op reis!

Samen met onze telers en onze klanten en met nieuwe vrienden die we op onze reis gaan ontmoeten. Ons grote doel: Wij telen, produceren en verkopen groenten en groenteproducten om netto positief bij te dragen aan de vitaliteit van mens en aarde.

Ga je met ons mee?