Overslaan en naar de inhoud gaan
Zonsopkomst veld

Contractteelt

Jaarlijks leggen we afspraken vast met telers en de groenteverwerkende industrie, oftewel contractteelt. Dit geeft onze klanten meer zekerheid dat hun vraag beantwoord wordt, doordat wij weten hoeveel grond er beschikbaar is voor het telen van onze grondstoffen. Maar door goed te kunnen plannen kunnen we ook het voortouw nemen in een rotatiesysteem voor onze gewassen, om zo de bodem in goede conditie te houden voor nu en de toekomst.

Zekerheid in aanbod & afname

De afnemers en telers zijn beiden onze ketenpartners. We bieden beide partijen zekerheid. De teler zit jarenlang veilig in de afname van zijn landbouwproducten, onze afnemers weten dat er op lange termijn geproduceerd wordt naar hun vraag. Samen met onze telersvereniging De Schakel kijken we naar de vraag van de markt en de mogelijkheden om aan die vraag te voldoen. Als partner in ons netwerk krijg je toegang tot dezelfde internationale markt als waar wij opereren. Of je een klein familiebedrijf bent of een grootgrondbezitter, een conservenfabriek of diepvriesverwerker, samen kijken we hoe we de beschikbare grond kunnen gebruiken om langdurig met elkaar te kunnen samenwerken.

Vertrouwen in data

Samen kun je meer dan alleen. Omdat we bij zo veel telers over de vloer komen, leren we elke dag weer bij. En die nieuwe ideeën, innovatieve mogelijkheden rollen we zo snel mogelijk door ons hele netwerk uit. Een specialistisch digitaal teeltsysteem, waarin de gegevens van perceel, teelt, product en logistiek continu worden verzameld en gecombineerd met externe gegevens is de basis. Uitwisseling van data en kennis met de teler én afnemer, creëert een omgeving gebaseerd op transparantie, vertrouwen, traceerbaarheid en visie. Ons doel? Het verder optimaliseren van het teeltrendement en de voorspelbaarheid daarvan. Door contractteelt heeft iedereen in de keten profijt van de ontwikkelingen die we samen doormaken.