Teamleider Productie | Production Team Leader

Food | 38 uur/38 hours | vanRijsingencarrotconcepts | 2 ploegendienst/2 shifts | Helmond

Wat ga je doen?

vanRijsingencarrotconcepts is een fabriek waar snackworteltjes worden geproduceerd en verpakt.

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor het leiden van je team, zodat er in een goede werksfeer kan worden gewerkt aan het optimale resultaat. Hierbij is het belangrijk dat je dicht bij jouw mensen staat en weet wat er speelt. Om jou en je teamleden hierbij nog verder te helpen houd je regelmatig evaluatiegesprekken. Ook houd je een scherp oog op het veilig werken en de arbeidsomstandigheden van je mensen. Zo draag je bij aan fitte en gelukkige medewerkers. Geen dag zal hetzelfde zijn, doordat er veel factoren zijn die de productie beïnvloeden. Denk hierbij aan storingen, wisselende grondstofkwaliteit en natuurlijk de bestellingen. Het is dus belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met de ondersteunende afdelingen, zoals o.a. sales, kwaliteit en de technische dienst.

Het is jouw taak om er voor te zorgen dat de wortelen binnen specificaties van de klanten worden geproduceerd en te schakelen wanneer dit niet mogelijk is. We werken met natuurproducten, hierdoor verandert de grondstofkwaliteit per dag of soms zelfs per uur. Als Teamleider zul je snel moeten kunnen schakelen, om er voor te zorgen dat er een kwalitatief goed eindproduct kan worden gemaakt. Wortelen hebben een beperkte houdbaarheid. Het is dus van belang dat de doorlooptijd in de fabriek zo kort mogelijk is, zodat de consument een zo vers mogelijk product ontvangt.

Natuurlijk willen wij zo min mogelijk van onze kostbare wortelen verspillen, daarom is het belangrijk om goed te sturen op de rendementen van onze processen. Dit betekent dat je samen met de operator de instellingen van onze machines constant in de gaten houdt en waar nodig bijstuurt. Zo vind jij elke keer de optimale balans tussen kwaliteit, rendement  en output.

Het team bestaat uit ±15 operators, productiemedewerkers en heftruckchauffeurs per ploeg.

Wie ben jij?

Jij houdt van de dynamiek van een foodfabriek! Je begrijpt dat bij deze rol flexibiliteit, kwaliteitsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel erg belangrijk zijn. Verder sta je stevig in je schoenen en geeft het je energie om mensen te motiveren en coachen om samen tot het beste resultaat te komen.

Verder beschik je over:

 • Mbo-4 denk- en werkniveau;
 • 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Ervaring in de foodsector is een pré.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende rol binnen onze vanRijsingencarrotconcepts productielocatie, waar je werkt aan gezonde wortelproducten. Ons familiebedrijf heeft een platte structuur en korte communicatielijnen, binnen een no-nonsense werkomgeving. De volgende kernwaarden typeren onze organisatie: langdurige loyale relaties met alle belanghebbenden, deskundig en ultra nieuwsgierig naar groente, transparant en no waste.

Wat bieden we verder:

 • Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, die als we het allebei zien zitten daarna meteen wordt omgezet in een vast contract. Wij gaan voor langdurige relaties en zijn dus op zoek naar een collega voor langere tijd;
 • Uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, zoals opleidingen en trainingen via o.a. ons online leerplatform;
 • Gezondheid: regelmatig gratis soep en fruit in de kantines;
 • Een actieve, gezellige personeelsvereniging;
 • Een reiskostenvergoeding;
 • De mogelijkheid om, bij een vast dienstverband, een (elektrische) fiets te leasen.

Over het bedrijf

Onze bedrijven zaaien, oogsten, verwerken en verkopen een grote variëteit aan groenteproducten op een duurzame manier. Geïnspireerd door de natuur, accepteren we geen verspilling. We gebruiken alle delen van onze groenten. We bewaken, hergebruiken en versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding.

We zijn gek op groenten. Daarom zoeken we voortdurend innovatieve manieren om alles van de groente te gebruiken.

vanRijsingengreen bestaat uit vier divisies die zich met vollegrondsgroente bezighouden: vanRijsingensource, vanRijsingencarrotconcepts, vanRijsingenfreshservice en vanRijsingeningredients. De divisies delen behalve groenten en kennis van groenten, ook een hoger doel met elkaar: zero waste. We willen niets verspillen en alles tot op de laatste druppel of vezel tot waarde brengen.

Ben jij de teamleider die wij zoeken?

Solliciteer direct via onderstaand formulier. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze recruiter Emily van Casteren via telefoonnummer 06-13250945 of e.vancasteren@vr-green.com.

English:
What will you be doing?

vanRijsingencarrotconcepts is a factory where snack carrots are produced and packaged.

As Team Leader, you are responsible for leading your team in order to achieve optimum results in a great working atmosphere. To do so, it is important that you stay close to your people and know what is going on. To help you and your team members further in achieving your goals, you hold regular evaluation meetings. You also keep a close eye on your people as regards safe working and their working conditions. In doing so, you contribute to fit and happy employees. Every day is different because there are many factors which affect production. For example: faults, changes in the raw material quality and, of course, orders. That is why it is important for you to build a good relationship with the supporting departments, including sales, quality assurance and the technical department.

It is your job to ensure that the carrots are produced according to the customers' specifications and to switch things up whenever that is not possible. We work with natural products, so the quality of the raw material changes per day, or sometimes, even per hour. As Team Leader, you will need to be able to switch quickly, to ensure that a high-quality end product can be made. Carrots have a limited shelf life. That is why it is important that the lead time in the factory is as short as possible, so that the consumer receives the freshest product possible.

Of course, we want to waste as few of our precious carrots as possible,. That is why managing the yields of our processes is extremely important. Together with the operator, you constantly monitor the settings of our machines and make adjustments, wherever necessary. In doing so, you find the optimal balance between quality, efficiency and output, every time.

The team consists of ±15 operators, production staff and forklift drivers per shift.

Who are you?

You love the dynamics of a food factory! You understand that flexibility, quality awareness and a sense of responsibility are very important in this role. You are also confident and energetic. You enjoy motivating and coaching people to achieve the best possible results together.

You have:

 • MBO [secondary vocational education]-4 level of thinking and working;
 • 3-5 years' experience in a similar management position;
 • Excellent command of the Dutch and English languages, both verbal and written;
 • Experience in the food sector is a plus.

What can we offer you?

A challenging role within our vanRijsingencarrotconcepts production site, working on our healthy carrot products. Our family business has a flat structure and short lines of communication, combined with a no-nonsense working environment. Our organisation’s characteristic core values are: having long-term loyal relationships with all our stakeholders, being expert and ultra-curious about vegetables, transparency and zero waste.

What else can we offer you:

 • A 1-year employment contract, which will then immediately be converted into a permanent contract, if we are happy with you and vice versa. We want long-term relationships and so, we are looking for a long-term colleague;
 • Extensive opportunities for personal development, including education and training via our online learning platform;
 • Health: regular free soup and fruit in the canteens;
 • An active, friendly staff association;
 • A travel allowance;
 • In case of permanent employment, the option of leasing an (electric) bicycle.

About the company

Our companies sow, harvest, process and sell a wide variety of vegetable products, in a sustainable way. Inspired by nature, we refuse to accept waste. We use every single part of our vegetables. We monitor, reuse and enhance our natural resources by means of intensive cultivation management.

We love vegetables. That is why we are constantly looking for innovative ways to use every single part of our vegetables.

vanRijsingengreen is comprised four divisions dedicated to field vegetables: vanRijsingensource, vanRijsingencarrotconcepts, vanRijsingenfreshservice and vanRijsingeningredients. In addition to vegetables and a knowledge of vegetables; the divisions also share a higher goal: zero waste. We don't want to waste a thing. We value every part; every single drop and every single fibre.

Are you the Team Leader we are looking for?

Then make a direct application using the form here below. Do you have any questions? Then contact our recruiter, Emily van Casteren, by telephone on: 06-13250945 or by email at: e.vancasteren@vr-green.com.

 

 

 

Solliciteer direct!

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx.
kleur: 
#f15f22

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet in behandeling genomen.

menu
sluiten